Prekyslený organizmus-1.časť

Najvyšší čas na očistu od kyseliny

Človek sa rodí s telom naprogramovaným na dlhovekosť – približne na 130 rokov. Od spôsobu, ako so svojím telom zaobchádza, závisí, či zostane v zdraví, alebo ochorie a predčasne umrie.

      Každý hnev, každý stres, neprimeraná strava, každé neprirodzené, čiže životu nepriateľské správanie ,odpisuje niečo z konta nášho života, až napokon ostane len malý zlomok pôvodného programu. Tu pramenia príčiny chorôb a utrpenia.
      Je však potešujúce, že toto dodatočné negatívne presmerovanie svojho vývoja môžeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, zdravý a vitálny, je to dôkaz, že vedel prijať dar života. Nikdy nie je neskoro plne oceniť tento dar a dať mu možnosť, aby sa naplno prejavil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a v prípade každého človeka to vedie k potešiteľnému výsledku: oveľa dlhšie ostane mladý a až do vysokého veku si môže udržať zdravie a vitalitu.
      Existuje nespočetne veľa chorôb, ale len jedna jediná príčina: neprirodzený spôsob života, ktorý nerešpektuje jeho princípy. Keď človek nie je zdravý a necíti sa dobre, je to signál, že v jeho živote sa deje niečo nesprávne. Sú dve základné príčiny neprirodzeného spôsobu života: nevedomosť a nedbalosť. Obe sú odstrániteľné. A jediným účinným liekom je poznanie. Mnohí ľudia však iba užijú nejaký prostriedok na potlačenie bolesti, a keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že sú zdraví.

      Prekyslenie organizmu (acidóza) sa dnes pokladá za jednu z najnebezpečnejších civilizačných chorôb, pretože zdravie bezprostredne závisí od acidobázickej rovnováhy v našom tele. Prekyslenie je základom väčšiny chorôb, preto dôkladná očista od kyselín a opätovné doplnenie minerálov sú základom každej liečby. Deje sa to predovšetkým prostredníctvom prirodzenej výživy, bohatej na zásady. Dnes sa veľa hovorí o umieraní lesov a o kyslých dažďoch. Ale tie isté škodliviny, pre ktoré nám hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. Najprv zomrie les, potom človek. Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie pôdy a kyselinotvorná strava zasa prekyslenie ľudského organizmu. Toto neprirodzené prekyslenie organizmu človeka vedie čoskoro k ochoreniu a k predčasnému starnutiu.

      Prvý krok k zmene spočíva v poznaní a pochopení týchto faktov.
      Druhým krokom je urobiť to, čo je NEVYHNUTNE potrebné, čiže akceptovať všetko prirodzené a eliminovať zdraviu neprospešné návyky.

      Skôr či neskôr sa musí každý z nás zapodievať svojím zdravím. Čím skôr s tým začneme, tým prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité začať čo najskôr. Podľa možnosti už za mlada. Ale nikdy nie je neskoro: ešte aj osemdesiatnik môže totiž v priebehu niekoľkých hodín výrazne zlepšiť svoje zdravie.

      Kroky k optimálnemu zdraviu sú všeobecne známe a jednoznačne sa ukazuje, že choroba aj predčasné starnutie sú dôsledkom nesprávnych návykov v živote. Medicínsky výskum v poslednom čase dospel doslova k revolučným poznatkom, ktoré viedli k prelomu na ceste k dokonalému zdraviu a vitalite až do vysokého veku. Žijeme v informatickej ére, no napriek tomu niektoré dôležité informácie, často dokonca aj tie životne dôležité, sú nám neznáme.

      Sú etniká a prírodné národy, v ktorých je úplne normálne dožiť sa vyše sto rokov bez chorôb. A to je dostatočný dôkaz, že v zásade to možné je. Pritom je prekvapujúce, aké jednoduché kroky a aký krátky čas stačia na to, aby sa zdravie človeka priam neuveriteľne zlepšilo. Najdôležitejším krokom, základom každej liečby a predpokladom vyliečenia i zachovania zdravia až do vysokého veku je očista organizmu od prekyslenia a opätovné doplnenie minerálov.

      Túto požiadavku dokonale vystihujú slová prof. H. Heineho, vedúceho Anatomického a klinickomorfologického ústavu Witten – herdeckej univerzity: „Každá chronická choroba sa začína najprv lokálnymi a skrytými acidózami určitého orgánu s príslušnými zápalovými reakciami, až sa napokon utvorí circulus vitiosus (bludný kruh), spojený s čoraz menšou možnosťou regulovať stav tohto orgánu či celého organizmu pri akútnych prejavoch acidózy.“

      Šancu na vyliečenie prináša podľa prof. Heineho len „odbúranie chronickej acidózy zvýšením rezervy zásad a likvidácia voľných radikálov (najmä zeleninou, strukovinami a vitamínom C ). Keďže iné terapie acidózy klasická medicína nepozná, jeho záver znie:

To, čo robíme každodenne, určuje, ako a koľko budeme žiť.

Prečo sme prekyslení


Život ako taký sa začal v mori a ešte aj dnes tvorí naše telo z viac ako 70% voda. Hodnota pH morskej vody je od 8 do 8,5. Naše telo si udržuje v krvi hodnotu pH 7,36 až 7,44, výkyvy sú len nepatrné.
      (Pojem kyselinovo – zásadovej, čiže acidobázickej škály pH je vysvetlený ďalej. Predbežne len toľko : škála je 14 – stupňová, čím nižšie pod hodnotou 7, tým je látka kyslejšia)

      Keby hodnoty pH krvi klesli čo len trošku nižšie, museli by sme zomrieť. Za náš život teda môžeme vďačiť tomu, že vnútorné prostredie nášho tela je neutrálne, vlastne veľmi mierne zásadité.
      V prírodnom liečiteľstve je základom každej liečby úprava acidobázickej rovnováhy organizmu. Bez toho nemôže byť účinná nijaká liečba. Moderní odborníci na výživu už dlhšie upozorňujú na nevyhnutnosť rovnováhy v hospodárení s kyselinami a zásadami, mnohí to označujú za základ zdravia, aj keď nie v každom prípade to je podložené nezvratným vedeckým dôkazom. Nie vždy je klasická medicína dostatočne zameraná na acidózu ako príčinu chorôb, ale pokladá ju za poruchu látkovej premeny (rozhodne ju tým však nebagatelizuje). K tomu pristupuje fakt, že v medicíne sa stav kyselín v tele obvykle meria z krvi – lenže práve krv sa (až na zriedkavé výnimky) pomerne striktne udržiava v neutrálnom stave.

      Uvedomme si desivú skutočnosť, že výkyv v acidobázickej rovnováhe, dnes takmer bežná vec, zabíja všetko živé, vrátane ľudských buniek.

      V procese látkovej premeny sa v organizme neustále tvoria kyseliny, ako močová, uhličitá, mliečna, octová, ba aj soľná (chlorovodíková), ktoré ešte stupňujú stav prekyslenia tela. Kyseliny, ktoré sa nespracujú zdravými obličkami, sa nevylúčia z tela.

      Kyseliny vo všeobecnosti pôsobia ničivo. Môžu rozožrať dokonca aj kameň alebo kov. Ak sa neneutralizujú zásadami a ostanú v tele, nevyhnutne to vedie k rozličným chorobám.

      Stačí sa otázke aspoň trocha venovať a veľmi rýchlo zistíme, aká dôležitá je acidobázická rovnováha pre naše telo a ako nebezpečne, ba priam ničivo pôsobí prekyslenie. Hynutie lesov má priamu súvislosť s prekyslením pôdy v dôsledku kyslých dažďov. Kyslý dážď rozožerie za niekoľko rokov stáročné dómy, takže napr. postavy na fasádach dnes už nemajú tváre. Keďže kyselina natoľko rozožiera dokonca aj kameň, ani neprekvapuje, akú veľkú záťaž predstavuje pre telo.

      Choroby rozhodne nie sú nič nevyhnutné, naopak, prirodzeným stavom je zdravie, ako to i v súčasnosti jednoznačne dokazujú príslušníci dlho žijúcich etník. Choroby si spôsobujeme dlhoročným nesprávnym konaním. Zubné kazy aj nespočetné iné ochorenia majú jediný dôvod: prekyslenie. Aj reumu, dnu, artritídu a obličkové kamene zapríčiňujú kyseliny. Ak si uvedomíme, že nič z toho, čo nám príroda pôvodne ponúkla ako potravu, neobsahuje kyseliny, začne nám byť jasné, že naša látková premena nie je prispôsobená na zužitkovanie kyselín. Dokonca aj kyseliny v ovocí sa v procese dozrievania do značnej miery odbúravajú. My však oberáme ovocie pred dozretím, aby bolo dlhšie predajné, a tým si škodíme.

      Naše neprirodzené stravovacie návyky viedli k tomu, že podiel zásad v našom tele je prakticky neustále príliš nízky. Preto je organizmus väčšiny ľudí prekyslený. K tomu pristupuje veľa hnevu a stresu, ktorými si podiel kyselín zvyšujeme ešte viac. Pokiaľ je telo ešte schopné odoberať zásady z vlastných tkanív, ciev a kostí, má aké – také šance neutralizovať prebytok kyselín. Tým sa však zbavuje minerálov, kosti sa stávajú lámavými a cievy krehkými. Tieto skutočnosti potom vedú k infarktu, mŕtvici alebo osteoporóze, ale aj k reume, dne, artróze, deformáciám chrbtice atď. A viete, že aj vypadávanie vlasov, depresie, ekzémy a zubný kaz sú následky prekyslenia? Prekyslenie má zároveň povzbudivé aj tlmivé účinky. Človek sa najskôr cíti plný elánu, onedlho však ochabne, veľmi rýchle sa unaví a potrebuje dlhé odpočinkové fázy.

      Prekyslený organizmus nemôže byť zdravý. Čím väčšie je jeho zaťaženie kyselinami, tým závažnejšia je choroba.

      Okrem toho je človek vystavený aj nespočetným toxínom, často, žiaľ, neznámym. Ide najmä o splodiny insekticídov, pesticídov a herbicídov, ale aj množstva dochucovadiel, konzervačných látok, potravinových farbív a pod. Neslobodno zabudnúť ani na chlórovanie pitnej i úžitkovej vody. Toto všetko spolu na nás zanecháva množstvo stôp, základ neskorších následkov, o akých dopredu nemôžeme mať ani len tušenie.

      Telo robí, čo môže, aby sa zbavilo splodín čo najmenej drasticky. Preto dôležité orgány, najmä tie vyššie (ako mozog, oči, uši a srdce), len v prípade najvyššej núdze použije ako skládku nezužitkovaných zvyškov. O to vážnejšie treba preto brať prípady očných zákalov alebo výpadkov sluchu. Mŕtvica a infarkt sú najkritickejšie, ba neraz aj posledné reakcie prekysleného tela.

      Cesta ku kritickému stavu sa začína tým, že telo je donútené odbúravať uložené cenné minerály, aby mohlo neutralizovať záplavu kyselín. V dôsledku toho si musí zakladať jednu skládku splodín za druhou – nemá totiž inú možnosť, ako odsunúť toľko kyseliny. Pritom je v našich silách aj zvrátiť ho.

     Za jeden až tri roky sa telo môže očistiť, skládky nebezpečných splodín sa môžu rozpustiť a vyčerpané regulárne zásobárne minerálov sa zasa vrchovato naplnia. Myseľ môže byť zasa čistá (stav, ktorý sme kedysi dávno zažili a na ktorý už len letmo spomíname) a vnútorná krása človeka opäť vystúpi navonok.

Hlavné príčiny prekyslenia tela


Vo všeobecnosti:

      - nesprávna strava (denaturované potraviny)
      - nesprávne návyky pri jedení
      - nesprávny spôsob života


A konkrétne:

      - priveľa bielkovín
      - cukor
      - alkohol
      - nikotín
      - nasýtené mastné kyseliny
      - toxíny v životnom prostredí
      - pochutiny (presnejšie - pochutinové jedy)
      - elektromagnetický smog
      - chemické liečivá
      - hnev a agresia
      - stres a duševná nevyrovnanosť


     Väzivo je pufer aj skladisko kyselín

     Kyseliny sa dostávajú najprv do krvi. Ak je však kapacita krvi ako puferovej (t.j. acidobázicky vyváženej) zóny vyčerpaná, prebytok kyseliny sa ukladá vo väzivách. Väzivové bunky sú robustnejšie a toxíny ich tak ľahko nepoškodia. Tu sa ukladajú kyseliny dovtedy, kým ich obličky nespracujú. Druhým veľkým vylučovacím orgánom sú pľúca. Pomocou týchto vylučovacích orgánov sa organizmus pokúša čo najrýchlejšie zbaviť prebytočných kyselín. Prv než sa kyseliny dostanú do moču, musia ich zneutralizovať zásady.

     Väzivo obopína všetky telové bunky ako ochranná vrstva. Celé zásobovanie buniek, ako aj transportovanie odbúraných produktov sa uskutočňuje cez väzivo. Ale pretože aj dovzdávanie informácií z nervového systému bunkám sa môže diať len touto cestou, je značne obmedzená látková premena. Keď je väzivo preťažené, nemôže už prijímať ďalšie dávky kyselín, a tak kyseliny často zostávajú uložené v kĺboch, kde spôsobujú bolestivé zápaly, diagnostikované ako dna, reuma alebo polyartritída. Ak nánosy obsahujúce kyselinu zničia tkanivo chrupavky, vedie to k artróze.

     V prekyslenom tkanive sa zhoršuje aj tekutosť krvi: je to dôsledok toho, že červené krvinky strácajú svoju pružnosť a už nemôžu v dostatočnom počte prechádzať vlásočnicami, jemnými krvnými cievami. To vedie k nedostatočnému kyslíkovému zásobovaniu orgánov až k deficitu kyslíka. Kyseliny však ničia natrvalo aj kolagénové vlákna vo väzive, čo má za následok jeho ochabnutie a predčasné starnutie. Organizmus sa pokúša napraviť vzniknuté škody organickou bielkovinou fibrínom, ale tým väzivo ešte viac stráca svoju pružnosť a jeho ložná kapacita sa znižuje. Nemôže už dostatočne plniť svoju puferovaciu (tlmivo – vyrovnávaciu) funkciu a telo predčasne starne: vrásky a celulitída sú pritom len začiatkom a viac – menej nevinným vonkajším prejavom. Kolagénové vlákna vo väzive napúchajú, takže každý pohyb sa stáva bolestivým. Dlhšie pretrvávajúce prekyslenie vedie k chronickým zápalom a s nimi súvisiacimi neustálymi bolesťami. Keď sa zvyšuje nepriechodnosť väziva, bunky sa udusia pre nedostatočné zásobovanie. Keďže z väziva pozostáva celé telo, je vlastne celé telo aj postihnuté. Práve preto je životne dôležité telo dôkladne očistiť od kyselín.     Žalúdok, tvorca kyselín i zásad

     Žalúdok produkuje kyselinu soľnú (chlorovodíkovú), takzvanú žalúdočnú kyselinu, tekutinu s hodnotou pH medzi 2,8 až 1,2. Deje sa to štiepením kuchynskej soli, prirodzenej súčasti našej krvi a tkaniva. Kuchynská soľ je jednoduchá zlúčenina sodíka a chlóru. Štiepenie kuchynskej soli sa deje prostredníctvom takzvaných výstrelkových buniek v žalúdku. Treba na to oxid uhličitý a vodu. Pritom sa zlúči chlór s vodíkom na kyselinu soľnú. Súčasne zo sodíka, vodíka, uhlíka a kyslíka vzniká ďalšia zlúčenina – hydrogén uhličitan sodný či nátrium bikarbonát, všeobecne známa zásaditá látka, vyrábaná aj priemyselne a ľudovo nazývaná sóda bikarbóna. Z gramu kyseliny soľnej vznikne takto 2,3 gramu hydrogén uhličitanu sodného. Krv túto látku distribuuje do celého tela, neskôr v čreve neutralizuje žalúdočnú kyselinu.

     Ak telu chýbajú zásady, štiepi viac kuchynskej soli a svoje životne potrebné zásady si vytvára touto cestou. Tým však zároveň vzniká aj viac žalúdočnej kyseliny, ktorá sa vzápätí stáva prebytočnou a spôsobuje pálenie záhy. Keď človek v tejto situácii niečo zje, pálenie záhy väčšinou ustúpi, lebo žalúdočná kyselina sa zlučuje s potravou. Lenže súčasne s tým sa utvorí ďalšia žalúdočná kyselina. Tak sa z priveľkého množstva kyseliny stáva, že sa tvorí ešte viac kyseliny. Keď žalúdok kyselinu už nezvláda, vylúči jej časť do dvanástnika. Tým sa síce v žalúdku zníži koncentrácia kyseliny, ale to vedie k opätovnému vystupňovaniu jej produkcie, na čo môže dvanástnik reagovať vredmi.

     Dostatok zásad je preto nesmierne, ba priam životne dôležitý. Zásady majú dvojakú úlohu. Po prvé, značné množstvo z nich potrebujú pomocné tráviace orgány, pečeň, žlčník, podžalúdková žľaza (pankreas) na tvorbu tráviacich štiav. Ide približne o pol litra žlčníkovej tekutiny (žlče), asi liter sekrétu podžalúdkovej žľazy a asi tri litre sliznicovej vlhkosti čriev, produkovanej črevnými žliazkami. A po druhé, je tu ešte dôležitejšia úloha zásad – očistenie tela od kyseliny, predovšetkým od usadenín vo väzivovom tkanive. Ak je zásad nedostatok, je odbúravanie kyselín iba čiastočné a organizmus musí skôr či neskôr ochorieť.

     Keďže zásady sa stále spotrebúvajú, majú sa telu neustále v dostatočnom množstve dodávať. Deje sa to prevažne zásaditou stravou a potravinovými doplnkami. Ak sa v tejto situácii užívajú lieky, ktoré brzdia tvorbu kyselín, zastaví alebo redukuje sa tým v žalúdku tvorba kyseliny, a tým, samozrejme, aj dôležitá tvorba zásad. Vzniká bludný kruh.

     Pálenie záhy je teda vždy volaním žalúdka po chýbajúcich zásadách a ani nie tak po zabrzdení tvorby kyseliny ako po ich doplnení. Zvýšené množstvo kyselín pri pálení záhy pôsobí leptavo na citlivý pažerák, ktorý sa časom tak oslabí, že na ňom môže vzniknúť rakovina. Ani obličky nie sú schopné vyrovnať sa s presilou kyselín, a tak prichádza aj v tejto oblasti k ochoreniam. Následky prekyslenia bývajú mnohoraké, neraz až katastrofálne, ale dá sa im ľahko predísť, keď človek spozná súvislosti.     Krv, veľmi špecifická tekutina

     Hovorí sa, že krv je sídlom duše, a preto keď niekto vykrváca, duša jeho telo opustí. Krv je však aj naším orgánom na prenos a prívod živín a stavebných látok, ktoré telo neustále potrebuje, ako aj na odvádzanie nezužitkovateľných splodín látkovej premeny. Krv nám najlepšie dokladá, aká dôležitá je pre telo mierna zásaditosť – rozpätie pH je len nepatrné, od 7,36 do 7,44, jej kyslosť je absolútne neprípustná, smrteľný by mohol byť už aj pokles na neutrálnu hodnotu 7 (ale rovnako aj zvýšenie zásaditosti na 7,6).

     Ak sa viaže priveľa kyseliny na červené krvinky, nemôžu tieto už prijímať dostatočné množstvo kyslíka, a tak telo trpí jeho nedostatkom, aj keď pľúca mu ho poskytujú dosť. Okrem toho sa pri vyššej koncentrácii kyseliny znižuje pružnosť červených krviniek, dokonca nastáva až akási ich kyselinová stuhnutosť („hustá krv“), v dôsledku ktorej nemôžu už krvinky prechádzať jemnými vlásočnicami a upchávajú ich. Aj tým vzniká nedostatočné zásobovanie niektorých orgánov krvou, čo môže byť aj smrteľné. Pre krv je teda dostatok zásad nevyhnutnosť, lebo inak nemôže plniť svoju životne dôležitú funkciu.

Odkiaľ sa berie toľko kyseliny?

Prečo je acidóza (prevaha kyselín) v organizme omnoho pravdepodobnejšia ako alkalóza (prevaha zásad)? Nuž preto, lebo kyseliny si vytvára telo sčasti samo (stačí vari pripomenúť žalúdočnú kyselinu), zásady však môžeme výlučne prijímať (prevažne potravou) a neustále sa spotrebúvajú. Okrem toho poskytujeme telu primálo príležitostí na to, aby sa očistilo od kyselín prirodzeným spôsobom, pretože primálo pijeme a nedostatočne sa pohybujeme. Preto sa veľmi málo kyseliny vydýcha pľúcami. A navyše: aj nedostatok kyslíka vedie k tvorbe ďalších kyselín.
     Telo si tvorí kyseliny aj v dôsledku chronického nedostatku vitamínov a stopových prvkov, pretože niektoré procesy látkovej premeny nemôže dotiahnuť do konca. To sa stáva vtedy, keď jeme v nevhodnom čase, keď jedlo nedostatočne požujeme alebo keď jeme príliš náhlivo. V takýchto prípadoch sa môže aj zásaditá potrava premeniť na dodávateľku kyseliny (v dietológii tomu hovoria „paradoxný zásaditý efekt“). Veľkú úlohu hrá pritom momentálna situácia v tráviacom systéme. Ak je preťažený, napoly strávená surová strava v čreve skvasí a stane sa kyselinotvornou.

 Vedie to k rozmanitým ťažkostiam:
 Človek sa cíti ochabnutý, je chronicky unavený, zotavuje sa len veľmi pomaly a nedostatočne, pociťuje napätie, bolesti hlavy a chrbta. Pokožka má sklon k ekzémom, nos a oči sú podráždené a objavujú sa najrozmanitejšie nevysvetliteľné bolesti. Tým telo signalizuje, že už nezvláda prílev kyselín a že súrne potrebuje pomoc. Ak sa nepodarí očistiť organizmus od splodín a od kyseliny v čase medzi dvoma jedlami a v priebehu noci, vo väzive pribúda kyselina, až sa napokon z latentnej acidózy vyvinie akútna. Ak nenastane zmena, môže to mať vážne, niekedy až smrteľné následky.

 Preto sa musí od základu zmeniť celkové prostredie organizmu. To značí, že organizmus sa musí dodatočne pravidelne očisťovať od kyseliny. Ako sa telo zbavuje záťaže, telesné funkcie sa upravujú a lokálne ťažkosti aj príznaky chorôb úmerne tomu miznú.

 Už Hippokrates povedal: „Spomedzi všetkých zlúčenín najškodlivejšie na naše telesné sily pôsobia kyseliny.“

 Prostredie môže vykazovať dve anomálne odchýlky – nedostatok alebo nadbytok určitých látok. Jedno aj druhé môže nastať súčasne, lebo nedostatok jedných je podmienený prebytkom druhých. Ak je prostredie niečím nedostatočne zásobené, buky dostávajú primálo životne dôležitých živín, čiže vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Čím väčší je nedostatok, tým menej sú bunky schopné spĺňať komplex svojich funkcií. Ak nedostatok pretrváva alebo prekročí určitú mieru, bunky zomierajú.

 To isté nastane, keď je prostredie organizmu zaplavené škodlivými látkami. Prívod kyslíka a živín je obmedzený, odvádzanie splodinových produktov z buniek viazne, až napokon sa bunky zadusia vlastným odpadom. Spočiatku spôsobuje preťaženie funkčné poruchy a zápaly, ale napokon vedie, (a to sa ani nemusí negatívne pôsobenie vystupňovať!), k zničeniu tkaniva. Jedinou účinnou pomocou je dôkladná a pravidelná očista tela od kyselín.

 Po prekyslení organizmu, trvajúcom neraz aj desiatky rokov, už nestačí iba preorientovať výživu na zásadotvorné potraviny, ako je ovocie, zelenina a zemiaky. Telu treba dlhší čas poskytovať ešte aj potravinové doplnky a nimi suplovať chýbajúce minerálne látky.

 Aj hlboké dýchanie očisťuje telo od kyselín. Rovnako aj dôkladné žuvanie a dobré premiešanie potravy slinami zvyšuje jej zásaditosť. Väčšina kyselín vzniká z potravy, najmä z prílišného množstva bielkovín. Konzumovanie stravy chudobnej na bielkoviny vo vyššom veku má zreteľný vplyv na predĺženie života. Na vyplavenie nestrávených zvyškov potravy a kyselín z čriev, buniek atď. potrebujeme každodenný „prílev zásad“, najlepšie hneď ráno (pozri 3. kapitolu)

 Acidóza tela je základný predpoklad vzniku rakoviny, ktorá principiálne potrebuje prekyslené prostredie. Ani artróza nie je priamym dôsledkom veku (hoci vo všeobecnosti ju takto chápeme), v staršom veku sa častejšie vyskytuje iba preto, lebo z chrupaviek, tejto zásobárne zásad, si prekyslené telo už odčerpalo neúnosné množstvo zásad a stále v tom pokračuje. A tak to, čo zostane, je akási kryštalická brúska, ktorá spôsobuje opotrebovanie kĺbov.

 Dôkladné očistenie od kyselín vedie aj k duševnej a telesnej pohode. Na očistenie pokožky je vhodný približne dvojhodinový celotelový zásaditý kúpeľ (s hodnotou pH asi 8,5). Záchvatom migrény a symptómom sennej nádchy sa dá vyhnúť, keď človek preventívne užije už pri prvých náznakoch (čiže ešte pred úplným prepuknutím) kopcovitú čajovú lyžičku sódy bikarbóny rozpustenej v pohári s teplou až horúcou vodou (nie minerálnou).

 Pri každom očistení od prekyslenia treba dbať na dostatok tekutín, aby sa rozpustené kyseliny mali čím vyplaviť. Ak si moč udržiava kyslé hodnoty aj po užití zásaditého prostriedku, značí to, že užité množstvo nebolo dostačujúce.

 Opätovné nastolenie acidobázickej rovnováhy môže byť rozhodujúcim krokom k zdraviu a vitalite, a tým aj k radosti zo života. Acidobázická rovnováha je totiž základom všetkých funkcií v celom organizme. S rastúcim znečistením organizmu látkovými splodinami sa zásobovanie jednotlivých buniek stáva čoraz ťažším a organizmus sa s tým snaží vyrovnať tak, že zvýši tlak krvi, čím sa pokúša poradiť si s nižšou priechodnosťou ciev. Keď sa užije liek na hypertenziu, tlak sa síce momentálne upraví, no pomery v cievach sa ešte zhoršia.

 Prekyslenie je aj jednou z veľkých bŕzd v profesionálnej kariére, lebo ním sa znižuje vytrvalosť, stres sa ničím nekompenzuje a vzrastá agresivita. Prekyslený človek je rozbehnutý, preťažený a vystresovaný. To všetko ustúpi, len čo sa telu účinne pomôže zodpovedajúcim pravidelným prílevom zásad.

Náš imunitný systém


Najväčšia časť nášho imunitného systému sa nachádza v črevách, a preto je uzdravenie čreva také dôležité a také účinné. Aj preto, lebo prekyslenie a znečistenie čriev splodinovými produktmi ochromuje náš imunitný systém, sme náchylnejší aj na také infekcie, s akými sa nenarušený imunitný systém ľahko vyrovnáva. Teda nie vírusy a baktérie spôsobujú naše ochorenie, ale neschopnosť nášho imunitného systému vyrovnať sa s nimi. To isté napokon platí aj o rakovinových bunkách, ktoré vznikajú každodenne v našom tele a ktorým sa môže dariť len v kyslom prostredí.
     Aj človek s permanentne zlou náladou, negatívnym myslením a pesimistickým životným postojom si oslabuje imunitný systém. V jeho organizme prevažuje kyslé prostredie, ktoré škodí každej bunke.
     Každá negatívna myšlienka zhoršuje funkčnosť nášho imunitného systému.
     Aj vtedy, keď sa človek núti urobiť niečo, čo v hĺbke duše odmieta, keď sa za niečím príliš ženie alebo si pre niečo robí prehnané starosti, zaťažuje si svoj imunitný systém.
     Každý hnev, aj ten najmenší, negatívne pôsobí na imunitný systém, a tým aj na celkový zdravotný stav človeka.     Zhrnutie: Prekyslenie a jeho následky

     Neznalosť potrieb vlastného tela a jednoduchých spôsobov sebapomoci máva takéto následky:

      - nesprávna výživa
      - nedostatočné prežutie potravy
      - prevaha škodlivého nad prospešným
      - hnev, strach, stres a psychické ťažkosti
      - narušenie črevnej flóry
      - kvasenie v tenkom čreve, hubové ochorenia hrubého čreva, plynatosť.

     Toto všetko vedie k trvalému prekysleniu tela, ktoré je potom mútené tvoriť kyslé soli. Tie sa v tele ukladajú ako „splodinové skládky“. A následky sú už chorobné:

      - poleptanie žliaz a orgánov a následné funkčné poruchy
      - zápcha alebo hnačka
      - vnútorné i vonkajšie hubové ochorenia
      - depresia, psychické poruchy podráždenosť, agresivita, nedostatočná stresová tolerancia atď. – až po beznádej
      - poruchy učenia a pamäti, roztržitosť
      - chýbajúca radosť zo života, pokles aktivity a výkonnosti
      - pridružené choroby, odkázanosť na opateru a predčasná smrť.


Kyselinový test
-----------------

 Stanovenie obsahu kyseliny na základe hodnoty pH v krvi neprináša v medicíne uspokojivé výsledky, lebo telo si kyselinu tak starostlivo rozloží, že odchýlky od normálu nie sú v hodnotách krvi preukázateľné, pričom však tkanivo môže byť zároveň značne prekyslené. Len titráciou, (kvantitatívnou chemickou analýzou), sa dá exaktne určiť intra – a extra bunková situácia, ale je to metóda náročná a nákladná. Zato však určenie hodnoty pH v moči takmer exaktne odzrkadľuje stav organizmu, pričom táto metóda je jednoduchá a lacná.
     Ideálna biologická acidobázická hodnota tkaniva je pH 7,4 až 7,5 a bežná hodnota je, žiaľ často okolo 5,5. To značí, že acidóza (prekyslenie) sa stala u väčšiny ľudí pravidlom.

     V dôsledku očisty od kyseliny v priebehu noci býva ranný moč najkyslejší. Preto práve tento moč treba kontrolovať. Pri hodnote pH pod 7 sa telo musí odbremeniť od prebytku kyselín dodatočným prísunom zásad. Aká dôležitá je pre telo zásaditá hodnota pH 7,4 je zrejmé aj z faktu, že krv si túto hodnotu udržiava (ako sme spomenuli už na s.14) a že jej prekyslenie by viedlo k okamžitej smrti. Zdravé dojčatá, živené materským mliekom, majú dokonca aj hodnotu moču zásaditú (pH do 8 do 8,5).

     Na pravidelnú kontrolu stavu kyseliny v tele treba odporúčať ako indikátor pH lakmusový papier s priloženou farebnou škálou, mierkou na presné acidobázické zhodnotenie reakcie (nemusí ísť o celú škálu 1 – 14, stačí len reálny úsek, zato však aj s desatinami). Niekedy sa papieriky dajú aj rozpoliť, takže s jedným balením si človek môže urobiť slušné množstvo testov. Človek by mal mať testovacie papieriky stále pripravené v kúpeľni a vo WC, dokonca pH hodnoty by si mal kontrolovať aj na cestách. Len čo pH moču klesne pod hodnotu 7, treba užiť kopovitú lyžičku zásaditej zmesi (pozri 3, kapitolu). Telo to ocení. Čím zásaditejšie sa človek stravuje, v tým menšej miere musí takto dodatočne pomáhať svojmu telu.

     Aj slinový test poskytuje spoľahlivé hodnoty. Hodnota pH slín je asi 7,1 a výrazná odchýlka po jedle tiež svedčí o prekyslení.

     Teraz sa v niektorých učebniciach uvádza hodnota moču pH 5,5 ako „normálna“ a pritom je už priam katastrofálna. Napriek tomu nejde o zavádzajúci údaj, lebo katastrofický stav nám už naozaj medzičasom začal pripadať ako čosi úplne normálne. Je to však stav povážlivý a nie je v poriadku ani jeho akceptovanie.

     Odporúča sa merať si hodnotu pH viackrát za deň pri močení, lebo v priebehu dňa sa prejavujú zreteľné výkyvy. Ranný moč je väčšinou kyslý, lebo telo má tendenciu cez noc vylúčiť nadbytočné kyseliny. Prílev zásad býva najvyšší okolo piatej popoludní. Ak to nie je tak, je najvyšší čas telu pomôcť.

     Stanovte si optimálne množstvo prostriedku na očistu od kyseliny (porovnaj 3, kap.) podľa hodnoty pH v rannom moči skúšobnou metódou (meraním pH vzorky pred a po užití zásaditého prostriedku) – až kým neodhadnete dávku, po ktorej bude aj ranný moč vykazovať hodnotu pH 7 (pravdaže, nie pri zablokovaní vylučovania kyselín).
Dôkladné požutie a premiešanie trávenej potravy so slinami veľmi prispievajú k jej alkalizácii (zásaditosti).

     Väčšina kyselín vzniká z našej stravy.
     Najmä bielkoviny sa menia látkovou premenou na kyseliny (a väčšina ľudí je bielkovinami nadzásobená). To predstavuje pre telo záťaž navyše. Naopak, výživa chudobná na bielkoviny, najmä v staršom veku, sa prejavuje blahodarne. Bielkovina je dôležitý stavebný kameň organizmu, v detstve a mladosti veľmi potrebný, neskôr už menej a menej. A keď už sa bielkoviny konzumujú, treba dbať na ich kvalitu – mali by obsahovať čo najviac esenciálnych aminokyselín.


Šesť stupňov prekyslenia (podľa dr. M. Worlitscheka

1. Ideálny stav
     Optimálna rovnováha kyselín a zásad, telo disponuje dostatkom pufrovacích látok na vyrovnanie každého prílevu kyselín či zásad.
     2. Skryté prekyslenie
     Latentná acidóza. Krv má síce v dôsledku svojej veľkej samoregulačnej schopnosti ešte dobré pH hodnoty, ale v splodinách ostatných orgánov už prevažuje odpad kyselinový.
Experti v tomto štádiu objavia väčšinou u pacienta isté chorobné príznaky, aj keď sa tento ešte necíti vyslovene chorý. Takíto pacienti sa väčšinou žalujú na nevysvetliteľnú únavu, zápchu a bolesti žalúdka.

     3. Prechodné prekyslenie
     Akútna acidóza. Rozumie sa tým kyslý odklon od acidobázickej rovnováhy. Môže ísť aj o prejav infekčného ochorenia. Infekcia totiž núti telo na také protiopatrenia, ako je horúčka, zápcha, zápaly, zvýšené vylučovanie moču. V súhrne ide o pochody, ktoré majú za následok kyslé reakcie látkovej premeny alebo ich zosilňujú. Po prekonaní choroby sa látková premena opäť normalizuje – ak je k dispozícii dostatočná rezerva zásad. Pri nedostatku zásad pretrváva sklon k návratu acidózy a s tým spojené chorobné odpovede tela v podobe spomínaných „kyslých“ protiopatrení.

     4. Chronické prekyslenie
     Chronická acidóza. Táto forma sa prejavuje často až drastickým klinickým obrazom choroby, neraz pripisovanej „neznámym príčinám“ (napr. pri reume).

     5. Miestne prekyslenie
     Lokálna acidóza. Ide o také stavy, ako srdcový infarkt, mozgová príhoda. Príčinou môžu byť poruchy prekrvenia v dôsledku vysokej zrážanlivosti krvi (kyselinovej stuhnutosti červených krviniek), artériosklerózy, zvýšenia fibrinogénu, zložky, ktorá ovplyvňuje tvorbu krvných zrazenín. Alebo môže ísť o nedostatok kyslíka spôsobený klesajúcou tekutosťou krvi. V najhoršom prípade sa cieva tak upchá, že časť srdcového svalu alebo mozgu sa úplne uzavrie od prívodu kyslíka: tkanivo sa udusí a odumiera.

     6. Kyselinová smrť
     Nezvratná kyselinová katastrofa môže mať mnoho podôb – od zlyhania obličiek cez smrteľný infarkt a rakovinu až po diabetickú kómu.

Naše telo potrebuje zásady


Naše telo si síce tvorí z materiálu dodaného výživou svoje zásady, ale nemôže si ich utvoriť samo.
      S kyselinami je to naopak, tie si telo produkuje v procese látkovej premeny. Navyše, kyseliny vznikajú vtedy, keď človek priveľa alebo prirýchlo jedáva, pretože tým dochádza ku kvaseniu v žalúdočno – črevnom trakte. Nemali by sme podceňovať ani množstvo kyseliny, ktoré prijímame v nápojoch obsahujúcich kyselinu uhličitú – aj to vedie ku kyselinovej záťaži. Ani stresové stavy nie sú prehliadnuteľné: aktivizujú celú látkovú premenu, a tak aj kyseliny sa produkujú vo zvýšenej miere. Spojenie „tvári sa kyslo“ má teda v sebe celkom reálne konštatovanie.
     Účinok kyselín závisí jednak od ich množstva, a jednak od ich koncentrácie. Ako sme už spomenuli, hodnota pH krvi nesmie klesnúť pod 7 (kyslosť) ani stúpnuť nad 7,6 (zásaditosť). Hodnoty mimo týchto hraníc môžu viesť až k smrti. To značí, že telo musí neutralizovať tak nadbytočné kyseliny, ako aj nadbytočné zásady, (ale to býva potrebné len výnimočne). Ak sa to nedá dosiahnuť stravou, je organizmus nútený na zabezpečenie vlastného prežitia odobrať minerálne látky svojim cievam, kostiam a iným orgánom. To všetko sa však deje s ničivými následkami. Napriek tomu však organizmus koná účelne – akoby rátal so šancou, že neskôr sa dosiahne harmónia v pomere kyselín a zásad. Nejde teda len o očistu tela od kyseliny, ale ešte dôležitejšie je nasledovné dodanie minerálov, (remineralizácia). Pri očiste od kyseliny ide o prežitie tela, pri opätovnom dodaní minerálov ešte o viac - o zdravý život.

     Pri prekyslení tela sa svaly stávajú citlivými na tlak. Normálne možno svaly stlačiť až na kosť bez toho, že by to bolelo. Aj takto je možné odhadnúť stupeň kyslosti tela, avšak spoľahlivejšie je pravidelné meranie pH moču. Dokonca aj predĺžená prechádzka na čerstvom vzduchu môže niekedy hodnotu pH znova znormalizovať bez toho, že by človek niečo užil. Takto „natankovaný“ kyslík postačí na neutralizáciu kyselín nachádzajúcich sa v krvnom obehu.

     Koncentrácia kyseliny vo svalovine spôsobuje únavu, preto sú prekyslení ľudia aj bez fyzickej námahy vždy unavení, zle spia a veľmi ťažko sa zotavujú. To všetko zmizne, len čo má telo znova k dispozícii dostatok zásad.

     Keď má človek napriek kyselinotvornej strave ranný moč v hodnote pH 7 alebo viac, treba predpokladať zablokované vylučovanie kyseliny. (Ako sa o tom dozvieme? Nuž, trochu sa treba aj poznať, každý predsa sám vie, ako pri stravovaní zhrešil.) Tu je potrebná rýchla pomoc. Telu treba dodávať v priebehu niekoľkých dní každé ráno kopcovitú čajovú lyžičku zásaditej zmesi. Približne po týždni blokáda ustúpi, viazaná kyselina sa rozpustí a hodnoty kyseliny v moči stúpnu, lebo telo sa konečne začne odbremeňovať.

     Aj napriek dostatočnému príjmu zásad, (čiže v situácii, keď by mal byť organizmus v poriadku), môže hodnota pH náhle klesnúť na 5,5. Tento náhly prílev voľných kyselín v tele býva prejavom toho, že sa rozpúšťa ďalšia „skládka toxického odpadu“. Nenechajte sa tým preto vyviesť z miery a bezpodmienečne v odbúravaní kyselín pokračujte, inak by totiž muselo telo všetok odpad, ktorý sa už začal uvoľňovať, zasa odpratať nazad na skládku.

     Aby sa telo vyrovnalo s kyselinovou záťažou, používa ako zásobník kyseliny väzivo. Zároveň sa pokúša znovu odbúrať kyseliny pomocou rozličných kyselinových ventilov. Jedným z nich sú pľúca. Človek sa výdychom zbavuje kyseliny uhličitej, a to prostredníctvom oxidu uhličitého. Čím hlbšie dýchame, tým väčšie je množstvo kyseliny, ktorej sa zbavíme pľúcami.

     Ďalším kyselinovým ventilom sú obličky. To sa však týka len kyselín rozpustných vo vode, na čo treba dostatok tekutín, preto je pri očistnom procese také dôležité piť denne aspoň 2 – 3 litre.

     Prečo na tom tak záleží, ukazuje nasledujúci príklad:
     Malý rezeň obsahuje asi 5 gramov kyseliny močovej. Na zriedenie a likvidáciu jedného gramu kyseliny močovej potrebuje telo 6 – 8 litrov vody.
     Oveľa skôr, než sa telo zbaví kyseliny močovej nadobudnutej rezňom, pravdepodobne človek už zje ďalší rezeň, takže telo nedostalo nijakú šancu vrátiť sa do acidobázickej rovnováhy.

     Aj pokožka a sliznice sú ventily kyseliny. Ak sa však vylučovanie kyseliny priveľmi zvýši, pokožka sa stáva podráždenou a môžu sa tvoriť ekzémy. Pravidelným kefovaním pokožky sa tiež môže výrazne zvýšiť vylučovanie kyselín.

     Ventilom kyselín býva aj konečník. Ak sa priveľa kyseliny dostane do čreva, toto ju odmieta prijať a zbavuje sa jej najkratšou cestou (to je prípad hnačky po nezrelom kyslom ovocí).

     Ďalším mechanizmom na odvádzanie kyselín je zvracanie.

Vypracujte si svoj kyselinový profil

Keď sa zaťaženie kyselinou v priebehu dňa mení, je dobrá vec vyhotoviť si svoj individuálny kyselinový profil. To sa dá urobiť len pravidelnými meraniami, najlepšie pri každom močení. Pritom si zistíte svoje vrcholné hodnoty kyseliny (dôležité sú najmä ranné a večerné): ranný moč by ste mali pokladať za základný údaj a tak dlho očisťovať telo od kyseliny, až namerané pH prestane vykazovať kyslosť.
     Keby človek konzumoval len čerstvé ovocie a zeleninu a keby nepil alkohol ani kávu, pravdepodobne by si nemusel pre možné prekyslenie robiť starosti. Kto sa však stravuje „normálne“, teda konzumuje mäso, cukor a múčne jedlá, kávu a alkohol, pravdepodobne je už dávno prekyslený a jeho telo potrebuje pomoc. Aj to, ak je človek po jedle unavený, svedčí o kyselinotvornom stravovaní. Aj obvyklý sladký dezert po jedle zvyšuje hladinu kyseliny v tele. Zaznamenajte si do tabuľky na strane 37 svoje acidobázické hodnoty.

     Predovšetkým však prichádza k výraznému prekysleniu tela vtedy, ak sa konzumujú bielkoviny, teda mäso, ryby, hydina, vajcia a mliečne výrobky spolu s uhľohydrátmi (sacharidmi), ako sú zemiaky, ryža, cestoviny alebo chlieb. Teraz asi poviete: „Ale to je predsa úplne normálne.“ Máte síce úplnú pravdu, lenže „normálne“ neznačí zároveň aj správne. Bielkoviny totiž potrebujú na strávenie kyselinu a pri nízkej hladine kyseliny sú nestráviteľné. Na druhej strane uhľohydráty potrebujú pri trávení zásady. Zásady a kyseliny sa však navzájom eliminujú, trávenie sa zhorší a celý organizmus je vystavený silnej záťaži. Nie div, že sa tým človek unaví.

     Pri nedostatku zásad organizmus vädne, pretože nemá vhodné podmienky na život. Pritom prekyslenie pôsobí deštruktívne nielen na zdravotný stav tela, ale aj na náladu. Jeho následkom môže byť strata radosti zo živote, prerastajúca až do depresie. To sa dá v krátkom čase odstrániť – len čo v organizme znovu nastolí prirodzený, čiže mierne zásaditý stav.

Ako sa správne očistiť od kyseliny
-----------------------------------

Organické minerály sú základom nášho zdravia a krásy.
     Preto organizmus nevyhnutne potrebuje mať svoje sklady minerálnych látok plné. Je to základná podmienka zdravého života.
     Každodenný prílev kyselín, podmienený našou stravou, nápojmi s oxidom uhličitým, ale aj naším každodenným hnevom, stresom, starosťami a strachom, vedie k tomu, že tieto dôležité sklady minerálnych látok na neutralizovanie kyselín sa vyprázdňujú.
     Sklady minerálnych látok sa nachádzajú v koži, vo vlasoch a v pokožke hlavy, v zuboch a nechtoch, v kostiach a kĺboch, ako aj v žilách. Pri dennom dostatku zásad je záruka, že tieto sklady ostanú plné alebo sa stihnú ihneď znovu naplniť.
     Starodávnym osvedčeným nápojom na očistenie od kyseliny je zemiaková voda.
     Vylučovanie kyseliny sa podporí čajmi: lucernovým (ide o špeciálnu odrodu lucerny siatej, Medicaago sativa, nazývanú alfa – alfa), indiánskym (tzv. lapacho), prasličkovým alebo vhodnou špeciálnou zmesou .
     Nemalo by sa zabúdať na to, že výdatná prechádzka v prírode (najmä tzv. power walking) zreteľne zlepší situáciu – človek vydýcha viac kyseliny. Dostatočné zásobovanie kyslíkom je najdôležitejší predpoklad nápravy, lebo pri nedostatku kyslíka vznikajú v tele anaeróbne ostrovčeky, ktoré podporujú choroby.

     Po prekyslení trvajúcom celé desaťročia potrebuje telo určitý čas zásady navyše. Originálny recept výskumníka v oblasti kyselín Sandera (doplnený uhličitanom horečnatým) znie:

Zásaditá zmes (recept)

 

Fosforečnan sodný
   

10

Uhličitan draselný
   

10

Uhličitan vápenatý
   

100

Hydrogénuhličitan sodný
   

80

Uhličitan horečnatý
   

50
 

      Dajte si to namiešať vo svojej lekárni, najlepšie hneď 500gramov.
     V lekárňach ponúkajú aj rozmanité hotové zmesi zásad. Pritom sú pomery komponentov v zmesi mimoriadne dôležité, lebo len tak sa zabezpečí, aby sa minerály užívali naozaj optimálne. Vápnik (kalcium) si napríklad vyžaduje kombináciu s fosforom a s aspoň polovičným množstvom horčíka (magnézia). Vo fyziologicky účinnej zmesi sú obsiahnuté jednotlivé látky v optimálnom množstve a pomere.

     Podľa ajurvédskej medicíny treba dbať na to, aby sa prostriedok na očistenie od prekyslenia neužíval v čase od 10,00 do 14,00 hod. a po 22,00.

     Okrem zmesí minerálnych látok existujú aj rastlinné prípravky.
 
Zásadito pôsobia na telo tieto:
- tabletky s riasou spirulina
- peľ z kvetov
- výhonky lucerny Medicago sativa (alfa – alfa)
- výťažok zo zeleného jačmeňa
- obilné klíčky


     Ešte lepšie pôsobí Royal Plus (pozri str.207), čaj na očistu od kyseliny, obsahujúci látky, ktorým dôverovali už čínski cisári. Tento čaj obsahuje všetko, čo človek potrebuje na to, aby účinne pomohol svojmu telu a spoľahlivo ho očistil od kyseliny.
     Pite z neho pravidelne trikrát denne jednu šálku: prvú šálku, ak je to možné, už ráno nalačno, a zažijete taký dobrý pocit, že sa ho už nikdy nebudete chcieť zriecť. Skutočnosť, že vám tento čaj ešte aj predĺži život a mnohé choroby vôbec nedostanete, je bonus navyše.
     V akútnom prípade sa môže bez zaváhania užiť 8 – 10 gr. zmesi zásad, ak je možné, vo vlažnej vode, lebo takto zmes najrýchlejšie pôsobí.

     Neberte však zásadité prostriedky v minerálnej vode s obsahom kyseliny uhličitej, lebo časť zásad by sa tým zneutralizovala.

     Tí, čo podstúpili očistu od kyseliny, hovoria často o nečakanom a citeľnom zlepšení.
     Tlak v hlave a závraty, ktoré človeka trápili aj celé roky, definitívne zmiznú už po niekoľkých dňoch. Myslenie sa stáva jasnejším, pamäť sa môže často výrazne zlepšiť, tak isto za niekoľko dní. Namiesto depresií nastupuje uvoľnená veselosť. Pohyby sa stanú zasa ľahšími, voľnejšími, istejšími, človek začne lepšie vyzerať a cíti sa o celé roky mladší.

     Nevyrovnaní a hašteriví ľudia prežívajú pri očistení od kyseliny často v priebehu 2 – 3 dní neuveriteľnú zmenu nálady a pretrváva v nich pocit harmónie.
     Človek zbavený prekyslenia výrazne lepšie znáša aj opaľovanie, lebo ustúpi precitlivenosť na ultrafialové svetlo.
     Dôkladná očista od kyseliny vedie k duševnej a telesnej pohode – a človek pochopí, že toto je vlastne jeho prirodzený stav. Aj keď sa človek lieči pod lekárskym dozorom, očista od kyseliny je najdôležitejšou podmienkou vyliečenia.
     Pretože len v dobrom prostredí môžu prosperovať zdravé bunky.

     Kto dosiahne acidobázickú rovnováhu, cíti sa ako znovuzrodený. Je to zdravotná prevencia, ku ktorej sa každý môže dopracovať takmer zadarmo. Účinok sa ešte zvýši, ak sa zásaditá zmes pred vypitím minútu poriadne potriasa, prípadne ju možno i pomixovať.

     Ďalšie zvýšenie účinku možno dosiahnuť rozpustením zásaditej zmesi v horúcej vode, predtým desať minút povarenej. Podľa ajurvédy má táto voda schopnosť preniknúť do najjemnejších oblastí tela a prečistiť ich.
     Až do poludnia pracujú vylučovacie orgány na plné obrátky, preto by mal človek v priebehu predpoludnia vypiť za liter zásaditej tekutiny na účinnú podporu vyplavovania kyseliny.

Človek, tvor zásaditý


S hodnotou pH krvi 7,36 až 7,44 je človek celkom jednoznačne zásaditou bytosťou.
     Pritom je pravdepodobné, že pôvodný stav predstavovala hodnota ešte zásaditejšia. V našej dnešnej prírode je najväčším problémom prekyslenie pôdy a vôd kyslým dažďom. V moriach zomierajú ryby pri hodnote pH 5 lebo kyslosť znamená smrť. Čo však znamená hodnota pH?

     Škála pH siaha od 1 do 14, pričom 7 je neutrálna hodnota.
     To značí, že pri pH 7 je vo vodnom roztoku rovnaké množstvo pozitívne nabitých iónov vodíka ako negatívne nabitých iónov OH. Sila kyseliny je závislá od koncentrácie iónov vodíka (ióny H+). Silu zásad určuje koncentrácia hydroxidových iónov (ióny OH-). Voda je neutrálna, ak obsahuje rovnaké množstvo vodíkových aj hydroxidových iónov. Stupne škály sú logaritmické, to znamená, že pri hodnote pH 5 ide o desaťnásobne silnejšiu koncentráciu kyseliny ako pri hodnote pH 6.
     Acidobázická rovnováha v tele je veľmi ovplyvnená množstvom vznikajúcich kyselín, najmä kyselín obsahujúcich dusík, ktoré vznikajú pri odbúravaní bielkovín. Tak vzniká moč a kyselina močová.
     Ale aj iné, nášmu telu cudzie kyseliny prijímané v strave, napríklad toxíny vznikajúce pri kvasení a hubové jedy z čriev, zaťažujú organizmus. Minerály potrebné na neutralizáciu týchto kyselín a toxínov si organizmus zadovažuje odbúravaním minerálnych látok z vlastných dôležitých zásobární. A kyseliny, ktoré sa týmito látkami neutralizujú, podporujú potom zanášanie týchto zásobární. Ich základom sú nestrávené zvyšky potravy, no aj iné nezužitkovateľné odpadové látky, skrátka: splodiny.
     Následkom je predčasné starnutie tela.

     Tak prichádza k typickej kombinácii zdanlivo vzájomne nesúvisiacich symptómov, pričom jeden symptóm vzniká z prekyslenia, druhý z uskladnených látok.

     Môže ísť napr. o takéto kombinácie symptómov:
-  vypadávanie vlasov a srdcový infarkt
-  mozgová príhoda, osteoporóza a reuma
-  slabinová prietrž a zelený zákal
-  kŕčové žily a celulitída.


     Vo všetkých týchto prípadoch ide na jednej strane o sprievodné javy odbúrania zásob minerálnych látok a na druhej strane o ukladanie vzniknutých splodín. Tieto symptómy sa žiaľ, diagnostikujú aj liečia zväčša oddelene, pritom však majú tú istú základnú príčinu a mali by sa liečiť len vo vzájomnom prepojení.

     Dôsledkom acidózy býva dnes veľmi často kandidóza, ochorenie zaraďované medzi mykózy a spôsobené kvasinkou Candida albicans. Tým vznikajú ďalšie toxíny z látkovej premeny, ktoré zaťažujú a poškodzujú predovšetkým pečeň a mozgové bunky.

     Potraviny v civilizačne vyspelých krajinách už neobsahujú žiaduci nadbytok minerálnych látok, ktorými by sa mohli kyseliny neutralizovať prirodzeným spôsobom. Preto sú potrebné potravinové doplnky. Sú nepostrádateľné predovšetkým na neutralizáciu vznikajúcej kyseliny močovej pri konzumácii živočíšnych bielkovín.
     Stres, hluk, hnev, strach a pocity viny, vedú v organizme ku vzniku kyseliny soľnej. To môže zapríčiniť gastritídu (zápal žalúdočnej sliznice), dokonca i žalúdočné vredy. K tomu všetkému pristupuje ešte množstvo kyseliny octovej z nadmernej konzumácie sladkostí a preťaženie kyselinou mliečnou pri telesnej námahe.
     Cenou za pôžitok z bravčového mäsa a mnohých druhov syra je tvorba a ukladanie kyseliny sírovej, čo vedie k častým chrbticovým problémom, najmä k mäknutiu, ba neraz aj k vysunutiu medzistavcových platničiek.

    Kyseliny rozhodne nie sú vždy len škodlivé, lebo telo ich aj potrebuje.
     Sú preň nevyhnutné na spaľovacie procesy a na získavanie energie. Keďže vždy a vo všetkom je podstatná miera, hovoríme v prípade zdravého človeka o acidobázickej rovnováhe. Škodlivými sa stávajú kyseliny len pri nadbytku a v dôsledku s ním súvisiacej disharmónie v hospodárení s kyselinami a zásadami.

     Keďže najväčší podiel kyselín prijímame v strave, treba si práve na toto mimoriadne dávať pozor.
     Cukor nám síce život osladzuje, ale robí telo dosť kyslým. Nemožno odporúčať ani často vychvaľovaný ovocný ocot. Dodáva síce telu chýbajúce ióny draslíka (tým sa u osôb, ktoré trpia jeho nedostatkom dostane draslík a sodík do správneho pomeru), ale tak ako v prípade každej kyslej potraviny uberá sa tým telu vápnik a zhoršuje sa osteoporóza.

     Lepšie je použiť jemnejšie pôsobiaci prečisťujúci čaj, ktorý zdravým spôsobom spôsobuje to isté (čo vlastne vedeli už naši starí rodičia). A samozrejme, každý by si mal nájsť cestu k strave s prebytkom minerálnych látok, aby telo už nebolo nútené vykrádať samo seba.
     Takáto strava vedie k závideniahodnému celoživotnému zdraviu, ku krásnemu telu, organizmu bez toxického zaťaženia, k stálemu pocitu pohody a naplňujúcej radosti zo života.
 

Účinná očista od splodín

 Pod splodinami myslíme nestrávené zvyšky potravy a odpad z látkovej premeny.
     Profesor Pirlet, odborník na fyzioterapiu, ktorý pôsobil na univerzite vo Frankfurte, definoval charakter tohto odpadu takto:
     „Škvara je odpadový produkt pri spaľovaní uhlia.
Struska z vysokých pecí je zasa splodinou pri tavení železnej rudy.
S neveľkou nadsádzkou sú čímsi podobným zvyšky nestrávenej potravy v tele.
    Sú to medziprodukty a výsledné odpadové produkty látkovej premeny, ktoré je potrebné vylúčiť. Pri ich bakteriálnom rozklade vznikajú vysoko toxické látky, ktorých splodiny môžu prejsť do buniek, pečene, krvi, nervov, imunitného aj reprodukčného systému. Látky dodané telu príliš bohatou potravou sa musia takisto niekde uskladniť, takže sa začne zanášať väzivo. Nezužitkovateľnými splodinami sa telo začína zanášať už v ranom detstve a je to predprípravné štádium artrózy.
 
Tri kroky očisty od splodín

 Je teda nesporne jasné, že dôkladné očistenie tela od splodín látkovej premeny a remineralizácia sú základom zdravia a nevyhnutným predpokladom úspechu každej terapie.
     Našou daňou za civilizáciu je aj to, že sme všetci viac či menej zanesení týmto odpadom. Prekyslenie korení v častom konzumovaní mäsa, pití kávy (veľký producent kyseliny), nápojov typu kokakoly a malinoviek, ako aj v prehnanej konzumácii bielej múky a cukru.
     Pred sto rokmi sa ešte cukor predával v lekárňach a ako jed pre naše telo tam naozaj aj patrí.
     Prekyslenie sa zosilňuje kvasením a hubovými infekciami, spôsobenými jednak zlou skladbou stravy a jednak narušenou črevnou flórou, pričom nezanedbateľnými spúšťacími faktormi rozvoja týchto chorobných procesov sú aj hnev, strach, hluk, stres, sklamania a preťaženosť.

     Účinná očista od nestrávených zvyškov prebieha v troch základných fázach:
     1 - Rozpustenie nestrávených zvyškov v tele špeciálnym čajom na tento účel. Tým sa kyseliny viazané na minerálne látky uvoľnia z väzieb a je možné vylúčiť ich.

     2 - Dôkladná neutralizácia aktivovaných kyselín prílevom zásad prostredníctvom vysokej ponuky minerálnych látok a stopových prvkov. Nedá sa to dosiahnuť len zásaditou stravou, také vysoké množstvo zásad môžu telu dodať iba vhodné výživové doplnky.

     3 - Dôsledné vylúčenie takto neutralizovaných kyselín.
     Na to je nevyhnutné veľa piť, najmä čaje a zeleninové šťavy, ale aj dobrú, kyselinami nekontaminovanú neutrálnu vodu. K tomu by malo pristúpiť aj odvedenie kyselín zásaditými kúpeľmi trvajúcimi 2 až 3 hodiny a praktizovanými 2 – 3 x týždenne, ďalej pomocou čistiacich štiav, napríklad z artičok, púpavy a pestreca mariánskeho.
     Užitočné je aj vydrhnutie tela zásaditým roztokom, kúpele rúk a ramien, kúpele nôh a zábaly, zásadité výplachy a kolonoterapie, teda všetko, čo posilňuje vylučovacie orgány – pečeň, črevá a obličky, lebo tie toho musia pri očiste vykonať nesmierne veľa.

     Ani jeden z týchto troch krokov nestačí sám osebe, až všetky tri spolu sú zárukou úspechu.
     Možno začať posledným krokom – odvedením kyselín, rozpustených aj novovznikajúcich . Tým sa zabezpečí, aby telo disponovalo na rozpúšťanie nezužitkovateľných splodín čo najväčšou možnou zásobnou kapacitou a ani na okamih nebolo preťažené množstvom vznikajúcej kyseliny.
     Potom príde druhý krok – prílev zásad do tela, takže je k dispozícii naozaj dostatok minerálnych látok a stopových prvkov na neutralizáciu.
     Až nakoniec pri tomto postupe nasleduje rozpustenie viazaných kyselín, ktoré sú ako nestrávené zvyšky uložené v mnohých „skládkach nebezpečného odpadu“ v tele. Pri jednom aj druhom postupe sa nakoniec objaví pocit pohody, krajšie sa už telo odvďačiť nevie.

     Správnou následnosťou týchto krokov sa eliminujú kúrové krízy, spôsobené náporom či nedostatkom niečoho. A predíde sa prejavom prvotného zhoršenia choroby. Všetky krízové prejavy liečby sú iba z neznalosti, vznikajúce reakcie tela na príliš radikálny prvý krok, či na nedotiahnutý druhý a tretí krok. Teraz ešte raz uvediem látky s vysokým obsahom zásad: ovocie, zelenina, zeleninové šťavy, čaje, šaláty.
     A k nim musia pristúpiť aj nelátkové faktory: eliminácia hnevu, odbúranie strachu, vyhýbanie sa stresu a dostatok slnečného pôsobenia, čerstvého vzduchu i voľných chvíľ.

     Človek má vo svojich rukách využitie blahodarného účinku očisty od prekyslenia a kľúč k trvalej acidobázickej rovnováhe. Len tak sa bude cítiť dobre, zdravo a dlhé roky si bude môcť naozaj užívať život.

     Samozrejme, nestačí dodržať niekoľko týždňov zásaditej výživy a po očiste sa začať správať rovnako ako predtým. Dôležitá je principiálna zmena stravovacích návykov, lebo len tak sa stane zásaditá strava pre človeka samozrejmosťou. A len ak ju človek trvalo dodržiava, môže ísť o skutočnú nápravu. Treba preto začať a krok za krokom postupovať takými zmenami, ktoré človeku padnú najľahšie.
     U mňa to bolo napr. rozhodnutie, že ráno budem jedávať len ovocie, čo som potom bez akéhokoľvek sebapremáhania vedel dodržať, ba dokázal som si z toho vypestovať návyk.
     Ďalším rozumným krokom by malo byť pravidelne viac piť, lebo očista tela od látkových splodín nie je možná bez dostatočného množstva tekutiny. Každý by mal objaviť svoje vlastné postupy a potom si všetky jednotlivé kroky zautomatizovať. To značí:
     prijatú zásadu treba dodržiavať za každých okolností.

     Okrem toho veľmi pomáha vlastnoručná masáž brucha.
     Znamená to raz za deň si celou silou vymasírovať všetky oblasti brucha a uvoľniť najmä tuhšie miesta. Zlepší sa tým krvný obeh, takže aj oblasti zanesené nezužitkovateľnými splodinami sa prekrvia zásaditou krvou a vyčistia. Touto masážou sa, samozrejme, vyprázdnia preplnené „sklady kyselín“. Preto treba užiť aj zásaditý doplnok výživy, aby bol k dispozícii dostatok zásad na neutralizáciu všetkých uvoľnených kyselín.
 
Omladzujúci kúpeľ

Ďalšou veľkou pomocou pri očiste od nezužitkovaného odpadu sú celotelové zásadité kúpele vo vode s hodnotou pH asi 8,5. Táto zásaditosť sa ľahko dosiahne niekoľkými lyžicami sódy bikarbóny.
     Veľmi dôležité je trvanie kúpeľa, lebo naozaj pôsobiť začne až približne po hodine. Podľa možnosti by mal kúpeľ trvať až 2 – 3 hodiny, to počas hlavnej fázy očisty. A malo by sa to diať dva až trikrát do týždňa.
     Ale aj po očiste ostávajú kúpele dobrodením pre telo a možno ich len odporúčať.
     Aby človek vydržal v kúpeli čo najdlhšie, nemala by byť voda vo vani príliš teplá, aby sa zbytočne nezaťažoval krvný obeh, teda mala by mať asi 35° – 38° C.

     Na ďalšie zosilnenie účinku sa môže do kúpeľa aj v jeho priebehu pridať zásaditá zmes minerálnych látok (porovnaj začiatok tejto kapitoly), aby sa telo pri kúpaní nielen zbavilo prekyslenia, ale aby sa mu aj dodali nové minerálne látky.

     Aj zásadité výplachy zintenzívňujú očistu tela. Na jeden výplach treba 3 gr. sódy bikarbóny a roztok by mal pôsobiť tak dlho, ako je to len možné. Má to tú výhodu, že sa uskutoční nielen radikálna očista, ale črevo sa zároveň aj zregeneruje.

     Nápomocná môže byť aj návšteva sauny, samozrejme, s podmienkou, že človek výdatne pije a užite aj dostatok zásad.
 
Čo robiť v akútnych prípadoch
------------------------------

 Kritický stav následkom prekyslenia, napríklad srdcový infarkt alebo mŕtvica, prichádza zriedka bez ohlásenia.
     Moja babička hovorievala: „Pred príchodom búrky zväčša zahrmí.“
     Takýmto zahrmením môžu byť bolesti v hrudníku, závraty alebo obmedzená pohyblivosť.
     Teraz by som chcel zopakovať svoju radu na prvú pomoc pri akútnych nepoznaných stavoch:
     Treba okamžite vypiť 8 až 10 gr. sódy bikarbóny (predpokladáme, že aj tak ju má každý doma), rozpustených v dostatočnom množstve vody. Dostatočné množstvo znamená: toľko vody, aby sa všetko bezo zvyšku rozpustilo.

     Najrýchlejšie pôsobí tento roztok, keď je voda zohriata na telovú teplotu a keď sa vypije na prázdny žalúdok. Vysoká núdzová dávka je dôležitá preto, aby malo telo k dispozícii okamžitý prílev zásad a aby sa čo najrýchlejšie dosiahlo zriedenie krvi.

     Samozrejme, je rozumné vyrozumieť svojho lekára, v akútnom prípade pohotovostného, ale často sú dôležité pre záchranu života práve minúty do jeho príchodu (pravda, ak nejde o prvú epizódu akútneho alebo záchvatovitého stavu, pacient by si mal vedieť poradiť kvalifikovanejšie.) Pri neidentifikovanom akútnom stave môže niekedy pomôcť aj natretie celých postihnutých častí vodou s rozpustenou sódou bikarbónou, aby ju absorbovala aj pokožka.
     Jednorazové predávkovanie nemôže škodiť, ale nedostatočná dávka nemusí pomôcť.

     Kým príde lekár, môže byť záchvat už takmer prekonaný. Ale aj keď katastrofu možno odvrátiť, je rozumné ešte raz až dvakrát v ten istý deň vypiť asi 5 gr. sódy bikarbóny rozpustenej vo vode, aby malo telo naozaj dostatok zásad k dispozícii.
     Prílev zásad vyvábi totiž ďalšie kyseliny z ich úložísk a aj ony sa budú musieť neutralizovať.

Acidobázická rovnováha vo výžive


Je šokujúce, ako málo ľudí si uvedomuje, že prekyslenie tela vzniká prevažne nesprávnou výživou.
     Naše stravovacie návyky podstatne ovplyvňujú zdravie nášho tela. Týka sa to pomerov v tráviacom systéme a krvného obehu, ale aj lymfy a tkaniva – až po jednotlivé bunky. Dokonca aj na naše správanie a naše medziľudské vzťahy majú značný vplyv naše stravovacie návyky. Lebo keď sa stravujeme prevažne kyslo, prichádza častejšie aj ku „kyslým“ psychickým reakciám, ako je hnev, agresia, stres atď. Aj spôsob nášho myslenia, jasnosť vedomia a naše rozhodnutia determinuje naša výživa.
     Je preto životne dôležité, aby sme sa stravovali podľa možnosti optimálne. Pri 70 gr. podiele proteínov v každodennej strave vzniká zodpovedajúce množstvo kyselín, ktoré musí telo neutralizovať pomocou zásad. Ak však nie sú k dispozícii zásady alebo ak ich nie je dosť, ostane denne v tele zvyšok kyseliny, ktorú si musí organizmus niekde uložiť. Časom táto skládka predstavuje aj niekoľko kíl, ktoré zhoršujú naše zdravie a zbytočne zvyšujú našu hmotnosť. Aj náš imunitný systém, ktorý do značnej miery závisí od fungovania čriev, sa tým zhorší, až napokon začne byť celkom nefunkčný.

     Uvedomme si ešte raz, že výživu pre svoj organizmus si zabezpečujeme nie tým, čo zjeme, ale len tým, čo z toho urobí naše trávenie.
     Ak je črevo čisté a schopné činnosti, sme zdraví a šťastní. So svojimi súčasnými stravovacími návykmi však žijeme v pravom zmysle slova „životunebezpečne“.

     Naše hlavné chyby vo výžive:

    * Jeme priveľa nevhodných jedál a primálo prirodzenej stravy.
    * Jeme pričasto, priveľa a prirýchlo.
    * Jeme príliš ťažké potraviny, príliš neskoro a priveľa bielkovín.
    * Pijeme primálo.
    * Nerobíme nijaké pôstne prestávky, ktoré boli napr. pre pračloveka úplne prirodzené (veď nie vždy našiel presne o 12,30 niečo na jedenie).


Cukor je jed

 Cukor je obsiahnutý takmer vo všetkých potravinách a tvorí asi 50% sacharidov (uhľohydrátov), ktoré prijímame v potrave. Priveľké množstvo cukru však spôsobuje únavu a vyvedie z rovnováhy imunitný systém. Čím viac sladkého zjeme, tým menej jeme zdravej stravy, a preto sme nedostatočne zásobení vitamínmi a minerálnymi látkami. To, že cukor škodí zubom, je už dnes všeobecne známe.
     Cukor síce život osladzuje, ale telo okysľuje.
     Okrem toho je aj zlodejom vitamínu B1, lebo hoci tento vitamín sám neobsahuje, nevyhnutne ho potrebuje na biochemický proces transformácie. V Nemecku dokonca došlo k prípadu, keď súd v istom rozsudku konštatoval, že cukor bol použitý ako zámerná škodlivina.

     Prírodný cukor z cukrovej trstiny obsahuje vysoký podiel životne dôležitých stopových prvkov, minerálnych látok a vitamínov. Náš repný cukor to všetko stratil rafinovaním a okrem toho je ešte zaťažený aj bielením.

     Biely cukor ochromuje črevnú peristaltiku a veľmi zaťažuje imunitný systém. Ničí zubnú sklovinu a pripravuje pôdu baktériám. Ale negatívne vplýva aj na intelekt, čo nebýva okamžite badateľné, lebo inteligenciu kompenzujeme vzdelanosťou.
     Keby sa v súčasnosti rozhodovalo o uvedení cukru do predaja, rozhodne by ako potravina nedostal licenciu. Je to silný jed a patrí do lekárne. Oslabuje mozog a mení správanie.

     Predovšetkým jednoduchý cukor má prílišné nároky na podžalúdkovú žľazu, lebo ju núti produkovať nadbytok inzulínu, enzýmu potrebného na opätovaný pokles hladiny cukru v krvi. Pokles hladiny cukru v krvi však prebúdza v človeku neuspokojiteľný hlad, takže vzápätí siahne opäť po niečom sladkom, a tým vzniká bludný kruh.

     Kedykoľvek si dopustíme, aby o tom, čo zjeme, rozhodovali len naše chúťky, páchame pomalú samovraždu. Samovraždu nožom a vidličkou. Správne potraviny nás však môžu neraz uzdraviť.

     Vyhnime sa však potravinám, ktoré nám vyslovene nechutia alebo zjavne nerobia dobre, nech už majú akékoľvek prednosti. Lebo telo je najspoľahlivejší expert na výživu a jeho rady treba bezpodmienečne poslúchnuť.

Kuchynská soľ (chlorid sodný)

Ľudský organizmus je odkázaný na kuchynskú soľ a potrebuje jej denne asi 3gr.. My však prijímame v potrave denne asi 15 gr. soli, a tým si značne zaťažujeme telo, Väčšina ľudí si to vôbec neuvedomuje.

      Priveľa soli môže človeka aj zabiť, . . . . .
. . . . . .lebo existuje priame spojenie medzi soľou a vysokým tlakom, faktorom, ktorý si človek často zväčša všíma až vtedy, keď začína byť neskoro.

     Priveľa soli spôsobuje aj únavu, náladovosť a podráždenosť, soľ sa usadzuje v obličkách a poškodzuje ich. Ak obličky fungujú nedostatočne, stúpa krvný tlak.

     Treba preto všade, kde je to možné, nahradiť soľ bylinkami a nedráždivým korením.

Tao prežúvania


 Nemci majú výstižné porekadlo „Gut gekaut ist halb verdaut“ (dobre prežuté je odpoly strávené).
Ale čo je to vlastne dôkladné požutie?
     Optimálne predtrávenie správnym prežúvaním podporuje najťažšiu prácu žalúdka a čriev. Problémy pri trávení zmiznú po niekoľkých dňoch, ak človek naozaj dôsledne a dôkladne prežúva. Odborníci na výživu odporúčajú prežuť každý kúsok 32 – krát. Namiesto počítania možno však jednoducho prežúvať tak dlho, kým sa potrava nestane tekutou. Tým sa zabezpečí optimálne využitie životne dôležitých vitamínov a živín a imunitný systém sa citeľne posilní.
     Okrem toho je dôkladné prežúvanie absolútne spoľahlivou metódou, ako rýchle a zdravo schudnúť a dosiahnutú ideálnu hmotnosť si udržať aj do budúcna.

     Človek sa potom nestačí čudovať, ako málo jedla mu vlastne stačí, aby bol sýty. Pri rýchlom hltaní jedla však dostáva nesprávnu informáciu.

     Dôkladné prežúvanie môže byť spočiatku spojené s nezvyklou svalovou horúčkou netrénovaných žuvacích svalov. Tá zmizne veľmi rýchle, ale pozitívny efekt dobrého prežutia pretrvá. Dôkladné pomalé prežúvanie vytvára aj predpoklady harmonického duševného stavu a pozitívne mení základný postoj k jedeniu.

     Pri dôkladnom žuvaní sa jedenie stáva priam meditatívnym zážitkom a hlt po hlte takmer drogou šťastia, lebo v mozgu sa tým produkuje hormón šťastia serotonín.

     Okrem toho iba dôkladným požutím môže jedlo naplno rozvinúť celú svoju chuť a človek ho labužnícky vychutná.

     Potreba kvalitnej a energeticky hodnotnej potravy sa v človeku fixuje a jeho organizmus sa naučí neprijímať „potravinový odpad“, na ktorý bol predtým navyknutý.


Potraviny s prevahou kyselín


Najfrekventovanejšie potraviny s prebytkom kyseliny:


    * ančovičky, arašidy, avokádo,

    * bažant, biele víno, bôčik, bravčové kolienko, bravčové kotlety (rebierka), broskyne (zavárané),


# cukor, cukríky, čerešňovica, čierny čaj, čokoláda,

# divina, ementál (45 % tukov v sušine),

# fašírka, filé zo zubáča, frikadely, gorgonzola,

# halibut, hovädzí jazyk, husacina, husacia pečeň,

# jahňacina, jazyk,

# kandizované ovocie, kapor, karí, bravčové pečené, kečup, klobása, kokosový tuk, kokosový orech, koňak, krokety (vyprážané), krvavnička, kuriatka (huby),

# langusta, losos,

# maggi korenie, majonéza, makrela, malinovka, marcipán, maslové keksy, mäso, masť, mastné mäso (najmä bravčové), medovník, moriak, morský losos, morský rak, mušle,

# nugát, obličky, ostriež, ovocné víno,

# párky, parmská šunka, pečeň, pečená klobása, pečená hovädzina, pečeňové knedličky, pečeňová paštéta, pečená ryba, pivo (svetlé i čierne), poľovnícka saláma, pomfritky, praclík, pstruh,

# račie mäso, remuláda, rostbíf, rampstek, rybacie tyčinky,

# salámy, sardely, sardinky, sekt, slanina, sleď, soľ, surová šunka, syry (tučnejšie: údené, topené, plesňové),

# šošovica, šťuka, šunková nátierka,

# tučné plesňové syry (topené), turecký med, treska, tresčia pečeň, trstinový cukor, tuniak, tvarohový koláč (linecký),

# úhor,

# vajcový likér, vína (najmä dezertné),

# whisky,

# zajac, zákusky, zavináč, zemiakové lupienky.


Potraviny s prevahou zásad a neutrálne


Najdostupnejšie zásadité a neutrálne potraviny:

    * ananás, artičoky,

    * baklažán, bambusové výhonky, banány, brokolica, broskyne (čerstvé), bylinkový čaj,

    * camembert (30 % tuku v sušine), cesnak, cibuľa, citróny, cmar, cukina, cukrová kukurica, cvikla,


# čaj, čerešne, černice, čučoriedky,

# diétna soľ, diétny margarín, diétny olej, dule,

# endívia, fazuľka (zelená), fenikel,

# grepová šťava, hľuzovky, hovädzie plátky, hrášok (zelený), hrušky, husacie prsia,

# chlieb (celozrnný – pšeničný alebo ražný, čierny ražný a grahamový),

# jablká, jablkové pyré, jablkový koláč (z kysnutého cesta), jahody, jogurt,

# kaleráb, kapusta (biela, červená i kyslá), karfiol, kel kučeravý, kondenzované mlieko, kôpor, krupica, kukurica, kuracina pečená i varená, kvasnice, kyslá smotana, kyslé mlieko, koreňová polievková zelenina,

# ľadový šalát, ľanové semeno,

# maliny, margarín (stužený pokrmový tuk), marhule, minerálka (bez oxidu uhličitého), mirabelky, mlieko (1,5 a 3,5 % tuku), morčacie mäso,

# nektarinky,

# odtučnené mlieko, orechy,

# pomaranč, pomarančová šťava, petržlen, plátkový syr, platesa, pór,

# rakytníková šťava, rajčiaky, rajčiaková šťava, ražná múka (typ 997), reďkovka, rezance, ríbezle, ružičkový kel, ryža (natur),

# slnečnicový olej, sójové klíčky, srnčie stehno,

# šípky, špargľa, špenát, špenát so smotanou, šťava z kyslej kapusty,

# treska škvrnitá, tvaroh (netučný),

# uhorky (octové nakladané),

# vodový melón,

# zelený čaj, zeler, zemiaková polievka, zemiakové knedle, zemiaky.04.06.2007 22:28:24
shipka45
 

 

Preklad- Translation

UPOZORNENIE!

Táto  stránka  obsahuje  rôzne články, texty, vtipy, obrázky a iné.
Väčšina z nich pochádza z rôznych voľne prístupných stránok,
a to ako
domácich tak aj zahraničných.
Ak sa tu nájde text alebo obrázok na ktorý
máte autorské právo
- upozornite ma prosím na to buď v komentári
pri  príslušnom príspevku alebo v knihe návštev! 
K príspevku potom
dopíšem meno autora  prípadne ak na tom budete trvať tak ho  odstránim! 


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.comSbírej fazole a získáš super věci

uloz.to - sdilej snadno data
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one